Регионална колегия София-град и област
ЗА НАС > НОВИНИ

НОВИНИ

Тук ще намерите информация за дейности и събития свързани с  РК София-град и София-област.

             ВАЖНО  !  ВАЖНО  !  ВАЖНО            

Делегатското Общо Събрание на КНОБ ще се проведе на 18 и 19 окт. 2014 г.

Повече информация  в АКТУАЛНО.

              ВАЖНО  !  ВАЖНО  !  ВАЖНО             

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

РК София-град и София-област към КНОБ започна събирането на членския внос за 2013 год., в размер на 120 лв., при срок на заплащане до 31 март 2013 год.
Заплащането на членския внос се извършва по банков път. В платежното нареждане, в основанието за внасяне се вписват задължително:
1. Трите имена на заявителя (член на РК София-град и София-област към КНОБ).
2. ЕГН на заявителя (необходимо е за издаване на фактурите на физическите лица).
3. Основание за превод: ”Членски внос за 2013 год."
Всички членове на РК София-град и София-област заплащат задължително членския си внос по банковата сметка на Регионална колегия, а именно:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанка и Еф Джи България АД


              ВАЖНО  !  ВАЖНО  !  ВАЖНО             

Във връзка с решение, взето на проведената на 05.11.2012 г. организационна среща на РК София-град и София-област относно Извънредното Общо събрание на КНОБ,

публикуваме Искане за свикване на извънредно общо събрание, изпратено до Председателя на Управителния съвет на КНОБ и  Подписка от 130 членове на КНОБ с мотиви за свикване на извънредното събрание.

Повече информация можете да изтеглите в АКТУАЛНО.
 

              ВАЖНО  !  ВАЖНО  !  ВАЖНО             

 Офисът на Регионална колегия София-град и София-област е на адрес:
София-1000, пл.”Славейков” № 6 ет.ІІ, офис № 13.
Работно време на офиса:
Понеделник - петък - 09:30-17:30 ч.
По всички въпроси можете да се обръщате към техническия секретар Райна Бойдева на тел: 02/986 47 16 и 0884 440 990, e-mail: src.ciab@geobiz.net; ЗА СПРАВКИ: 0888 45 58 45
Сайт: www.ciab-sofia.com

              ВАЖНО  !  ВАЖНО  !  ВАЖНО            

Регионална колегия София-град и София-област продължава да приема нови членове. Желаещите да станат членове на Регионалната колегия, трябва да са независими оценители, членове на КНОБ. Необходимо е да попълнят Регистрационна карта, по приложеният образец и да я подадат лично в офиса на Регионална колегия София-град и София-област или да я изпратят препоръчано на адрес:
София-1000, пл.”Славейков
” № 6, ет.ІІ, офис № 13
Регистрационната карта можете намерите в АКТУАЛНО

 повече актуални новини вижте ТУК

  

 

 

Powered by CMSimple | Template Design by NMuD