КОНТАКТИ

Татяна Илева - председател на Съвета на регионалната колегия

Райна Бойдева - технически секретар

Работно време:   09:30-17:30  от понеделник до петък

 Банковата ни сметка е:
 ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
 IBAN на получателя BG72BPBI79421079501605
 BIC на банката на получателя  BPBIBGSF
 КНОБ - РK София-град и София-област

Адрес: София 1000, пл. Славейков No 6, ет. 2, офис No 13

Телефон: 02/ 986 47 16, 0884 440 990

e-mail : src.ciab@geobiz.net

Уеб-сайт: http://www.ciab-sofia.com

Вижте карта ТУК

ПИШЕТЕ НИ ТУК