Работни групи към Съвета на Регионалната колегия

 
 Нормативна уредба:
- Петър Савов- председател
- Александрета  Върбанчовска
- Антоанела Цукева
- Кирил  Михов
- Цонка Таушанова
 
 Обучение и професионална квалификация:
- Еленka Бончева – председател
- Виолета Шентова
- Галина Йорданова
- Мила Галева
- Росица Чонкова

Стандарти и методология на оценяването:
- Жеко Фетваджиев - председател
- Кристина Найденова
- Николинка Радулова
- Райна Бойдева
- Юли Антов

Международна дейност:
- Румяна Налбантова - председател
- Валентин Василев
- Владимир Игнатов

Връзки с институциите и обществена дейност
- Ванина Вецина - председател
- Марина Георгиева
- Миглена Николова
- Радостин Сърандев
- Татяна Праскова

 Административна дейност, бюджет и финанси
- Роза Маринова
- Йорданка Велинова